Hierna beschrijven wij graag voor u uitgebreid de diensten die standaard onder ons full-service verkooppakket vallen:

Vrijblijvend en gratis oriëntatiegesprek:

 • Introductie Marjolein Mulder Makelaardij
 • Vaststellen van uw wensen en behoeften
 • De staat en verkoopbaarheid van de woning vaststellen

Recherche:

 • Kadastraal onderzoek
 • Milieuaspecten
 • Bestemmingsplannen en gebruiksmogelijkheden
 • Beoordeling Vereniging van Eigenaars
 • Overige relevante zaken zoals funderingen, vergunningen etc.

Verkoopstrategie:

 • Het bepalen van de juiste doelgroep
 • Het bepalen van een reële verkoopwaarde en in overleg met u de vraagprijs vaststellen
 • Vaststellen van de marketingstrategie in overleg met u

Marketingstrategie:

Het maken van een enthousiasmerende en complete presentatie met o.a.

 • Fotoreportage en eventueel 360 graden foto's en videopresentatie (voorafgaand eventuele styling van de woning)
 • Schrijven van een wervende verkooptekst
 • Een fraaie verkoopbrochure
 • Woning als vooraanbieding presenteren aan eigen netwerk van makelaars, ingeschreven woningzoekenden etc.
 • Omwonendenmailing
 • Woning uitzetten in relevante sociale media
 • Te Koop Bord plaatsen
 • Woning plaatsen in de uitgebreide NVM-database, op onze eigen website en Funda
 • 2 advertenties voor onze rekening en indien gewenst aanvullend adverteren

Bezichtigen en informeren:

 • Begeleiden van de potentiële koper bij bezichtigingen (ook buiten kantooruren)
 • Terugkoppeling van de bezichtigingen aan u
 • Eventueel organiseren van open huis dagen
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken
 • Evaluatie van biedingen

Onderhandelen:

 • Beoordelen draagkracht bieders
 • Het voeren van de onderhandelingen
 • Begeleiding bij eventueel bouwkundig onderzoek

Overeenkomst:

 • Vastleggen van de mondelinge overeenkomst in de NVM koopakte en de lijst van zaken
 • Het bespreken & ondertekenen met u van de koopakte en bijhorende stukken

Afwikkeling:

 • Begeleiding tijdens de taxatie
 • Controle storting van de waarborgsom of afgifte bankgarantie
 • Bewaking van de ontbindende voorwaarde(n)
 • Controleren van de leveringsakte en de nota van afrekening
 • Het uitvoeren van de opleveringsinspectie en opname van de meterstanden op de dag van de overdracht
 • Aanwezigheid en begeleiding bij de notaris voor de eigendomsoverdracht

Nazorg:

 • Ook na de levering kunt u nog bij ons terecht!